Alle Projecten Wonen Werken Verzorgen Sporten Renoveren Recreëren Multifunctioneel Leren Samenwerking

Uitbreiding scheepswerf

Makkum

Herbouw sporthal Westermar

Burgum

De Brigade

Soesterberg

Manege Boksumerdyk

Goutum

Woning Boksumerdyk

Goutum

De Eastergoa Overijsselselaan

Leeuwarden

16 woningen Breedpad

Heerenveen

Verbouw boerderij tot woning

Oudega

Nieuwbouw 36 woningen Verzetsbuurt

Hoogeveen

Ontwikkeling Nieuw Vossepark

Leeuwarden

Entrepot

Harlingen

19 appartementen Magna Fossa

Sneek

Plan Zuid Harlingen

Design/Buildselectie

Harlingen

Kluerd Ropens

Design/Buildselectie

Harlingen

Mienskipskoalle

architectenselectie

Sibrandabuorren

Watertoren

ontwikkelcompetitie

Franeker

Dongjum Oost

Grondgebonden

Dongjum

CBS De Korendrager

Franeker

PRA Bioanalytical Laboratory

Werken

Assen

Badhuys

Vlieland

Sintmapark

Grondgebonden

Tolbert

Lucentterrein

Gestapeld

Hilversum

Ausnutria Hyproca

Heerenveen

OBS De Steven

leren

Franeker

81 woningen West Indische buurt

Grondgebonden

Leeuwarden

GP Groot

Bedrijven

Alkmaar

Techum Zuidlanden

Grondgebonden

Leeuwarden

Paviljoenwoningen Tzum

levenloopbestendige woningen

Tzum

Nesserdyk

Gestapeld

Grou

De Drie Tenoren

Kantoren

Heerenveen

Friesland College

Heerenveen

Sportstad Heerenveen

Heerenveen

Dubbelslag

Delfzijl

Woontoren Bellavista

Gestapeld

Heerenveen

Semper Florens

Gestapeld

Harlingen

Wilhelminastate

Gestapeld

Leeuwarden

Polem

Bedrijven

Lemmer

Kantoor paviljoens P1

Kantoren

Heerenveen

Pax

Kantoren

Heerenveen

Achterwerf

Gestapeld

Almere

Burgemeester Waldaschool

Ameland

Stade Marcel Picot

Nancy, Frankrijk

De Triangel

Gestapeld

Franeker

De Vliert

Den Bosch

Rabobank

Kantoren

Franeker

Blom Projectinrichting

Kantoren

Sneek

De Lege Hearewei

Grondgebonden

Stiens

Gelredome

Arnhem

Casa Cara

Gestapeld

Harlingen

Assurantiekantoor Gros

Kantoren

Makkum

Welgelegen

Grondgebonden en gestapeld

Harlingen