Bouwproces in BIM

Alynia werkt sinds 2009 met Revit 3D tekensoftware, en sinds 2011 zijn wij ook betrokken bij meer dan 50 projecten die met een BIM-proces zijn of worden uitgewerkt en gerealiseerd. BIM staat voor Building Information Modelling en speelt een steeds belangrijkere rol in hedendaagse bouwprojecten. Door BIM wordt het bouwproces sterk geoptimaliseerd, met een hogere bouwsnelheid en een reductie van faalkosten. Alynia heeft zich bewezen als landelijk specialist op dit gebied en breidt haar kennis van BIM voortdurend verder uit.

Het werken in BIM-trajecten is begonnen in 2009 met de uitbreiding van het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Daar was sprake van ‘little BIM’, waarbij de constructeur en architecten samen in 1 ruimte en in 1 bestand hebben gewerkt aan een grote uitbreiding van de Westtribune. Vervolgens hebben wij samen met een constructeur ook samengewerkt in BIM om twee nieuwe loodsen ter vervanging van de afgebrande loods van Polem in Lemmer binnen 1 jaar van de brand in bedrijf te krijgen. Het werken in ‘big BIM’ is begonnen in 2012 met de bouw van 20 tweekappers bij Nieuw Vossepark in Leeuwarden. Sindsdien is Alynia betrokken bij meer dan 35 projecten waar BIM als proces is gebruikt om de bouw met vermindering van fouten en het versnellen van bouwtijd als einddoel.

West-Up

Het project begon met het in Revit-3D uittekenen van het bestaande toestand. De uitbreiding behelsde deels sloopwerk en het toevoegen van 6000 extra zitplaatsen, 3.000 m2 business ruimte, alsmede het moderniseren van de bestaande kleedkamers, kantoren en clubwinkel. Het project is (nog) niet uitgevoerd, maar heeft ons wel belangrijke kennis bijgebracht en de potentie van BIM duidelijk gemaakt.

Polem

Het lukte om de afgebrande loodsen van Polem binnen 12 maanden te vervangen mede dankzij een goede samenwerking tussen Alynia en Wiggers uit Varsseveld als constructeur, in nauwe samenwerking met het bedrijf. Beide bureaus hebben de tekeningen kunnen combineren in 1 Revit3D bestand waardoor de gewenste snelheid is gehaald.

Nieuw Vossepark

Bij de uitwerking van 20 tweekappers in de 1e fase van Nieuw Vossepark is Alynia gevraagd om mee te werken aan een pilotproject voor ‘Big BIM’, waarbij intensief samengewerkt werd met aannemer, constructeur, installateur, onderaannemers en leveranciers. Alleen al bij dit pilotproject zijn de voordelen voor planning en faalkostenreductie evident geworden.