Privacyverklaring Alynia Architecten B.V.

1 november 2023

Uw privacy is voor Alynia Architecten B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd verantwoord gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de website ALYNIA-ARCHITECTEN.NL allemaal doen met uw persoonsgegevens.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Contact met ons opnemen

Wij maken geen gebruik van een contactformulier, maar u kunt desgewenst via email of telefonisch contact met ons opnemen. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Dit doen wij om het contact met u op de juiste manier te kunnen afhandelen. Wij bewaren deze informatie zolang dit relevant is voor ons onderlinge contact.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd .

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging aan wanneer nodig, om zo te allen tijde een verantwoord niveau van beveiliging te kunnen borgen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij wellicht ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten over welke persoonsgegevens wij beschikken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Het kan zijn dat wij ter verificatie aanvullende informatie van u vragen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@alynia-architecten.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Alynia Architecten B.V.
Snekertrekweg 61
8912 AA Leeuwarden
E-mailadres: secretariaat@alynia-architecten.nl
Telefoon: 058-2023080

KvK nummer: 01064629