Herbouw sporthal Westermar Burgum

In oktober 2017 werd de oude sporthal van Westermar te Burgum getroffen door een allesverwoestende brand. Nu komt er een nieuwe sporthal welke samen uitgevoerd wordt met de gemeente, aannemer en installateur. Alynia heeft een architectenselectie gewonnen om de nieuwe sporthal te ontwerpen. Uitgangspunt bij de herbouw is om te kijken naar aanvullingen die het gebouw meer multifunctioneel kan maken.  Er wordt gestreefd om de bouw rond de zomer van 2019 te starten zodat er een jaar later weer volop gesport kan worden.

Locatie
Burgum
Opdrachtgever
Gemeente Tytsjerksteradiel
Programma
Herbouw sporthal