Friesland College Heerenveen

Het Friesland College is een moderne onderwijsinstelling voor beroeps-onderwijs en volwasseneneducatie. Voor de locatie Heerenveen heeft het Friesland College gekozen te participeren in het project ‘Sportstad Heerenveen’. Zodoende kan een optimale symbiose ontstaan tussen onderwijs, sport en commerciële activiteiten. Dit sluit aan bij het onderwijsconcept dat het Friesland College heeft ontwikkeld. Dit concept nodigt cursisten uit tot initiatief en kennis in de praktijk toe te passen. Dit concept heeft ook een ruimtelijke neerslag gekregen, welke zich uit in een uiterst transparant en flexibel interieur. Het hele gebouw zelf dient hiertoe multifunctioneel te zijn. De basis wordt gevormd door een marktconform stramien welke zoveel mogelijk vrij indeelbaar moet zijn.

Het Friesland College wordt in twee hoofdvolumes gehuisvest. Enerzijds de kopse kant van de grote sporthal. Hiermee bestrijkt zij een van de grootste gevels aan het nieuwe plein van de Sportstad, anderzijds een zelfstandig gebouw, hetgeen in een tweede fase met ca 3000 m2 is uitgebreid, welke het zuidelijke sluitstuk vormt van het totale complex. Beide delen worden gekoppeld door een transparant volume met daarin de entree tot dit nieuwe onderwijsgebouw.

Locatie
Heerenveen
Opdrachtgever
Sportstad Heerenveen/Friesland College
Programma
9.000 m2 onderwijsgebouw (in 2 fasen gebouwd)