Dongjum Oost Dongjum

Aan de oostkant van het dorp Dongjum zijn afgeschreven huurwoningen gesloopt om ruimte te maken voor 8 nieuwbouw woningen, de helft gezinswoningen en de helft levensloopbestendige woningen, bedoeld voor senioren. De vormgeving is strak en modern en toch passend bij het dorp, met zorgvuldige detaillering.

Locatie
Dongjum
Opdrachtgever
Wonen Noordwest Friesland
Programma
4 gezinswoningen en 4 levensloopbestendige woningen