De Vliert Den Bosch

 

in samenwerking met: Alynia Lerou Architecten, Den Bosch (nu KOW Eindhoven)
Het plan bestaat uit het uitbreiden van het bestaande stadion aan de kopse kanten met twee tribunes. Deze tribunes hebben een totale capaciteit van circa 3600 toeschouwers. De tribunes zijn opgenomen in een bouwvolume waarin 12.000 m2 kantoren (in de open hoeken) en circa 2000 m2 bedrijfsruimte (onder de tribunes) ook zitten. De volumes zijn krachtig vorm-gegeven waardoor aan de noord- en zuidzijden nieuwe aanzichten zijn gecreëerd. In de toekomst is het mogelijk om extra hoektribunes erbij te bouwen zonder dat de verhuurbaarheid van de kantoorgebouwen er onder lijdt. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een masterplan voor het stadiongebied met toegevoegde business ruimten voor de club en extra commerciele ruimte, waaronder een sporthotel en voetbalschool.

In samenwerking met Alynia Lerou Architecten, Den Bosch

Locatie
Den Bosch
Opdrachtgever
Havo Bouwmanagement, Den Bosch
Programma
Uitbreiding stadion met 4400 zitplaatsen
12.000 m2 kantoorruimte
2.400 m2 bedrijfsruimte