CBS De Korendrager Franeker

Het oudste deel van het bestaande schoolgebouw dateert uit 1938, maar de latere toevoegingen uit de jaren ’50 en ’80 zijn gesloopt om plaats te maken voor een uitbreiding, waar tevens de nieuwe hoofdentree zich bevindt. De nieuwbouw blijft 1 laag, maar is verbonden met het tweelaagse bestaande deel via een ‘koekoek’. Het nieuwe deel bevat 3 lokalen voor onderbouw en peuterspeelzaal en een speellokaal. De lokalen zijn voorgegeven als kassen, met grote openingen en een zinken kader. Het bestaande deel is volledig gerenoveerd en energetisch veel zuiniger gemaakt door middel van voorzetwanden en nieuwe aluminium kozijnen.

Locatie
Franeker
Opdrachtgever
CBO Noardwest Fryslan
Programma
Renovatie (900 m2) en uitbreiding (585 m2)
van bestaande basisschool