Visie

Creëren van ruimte

Mensen, organisaties en bedrijven zijn altijd op zoek naar groei. We zoeken ruimte om onszelf te ontplooien en onze dromen na te streven. Door ruimte af te bakenen creëren wij plekken om te ondernemen, leven, samenkomen. Het afbakenen van ruimte om daarmee functionele ruimte te creëren: dat spanningsveld is ons speelveld.

Creëren van meerwaarde

Zo leveren wij een bijdrage aan dromen van anderen. Maar met ruimte afbakenen alleen zijn we er nog niet. We stellen onszelf daarbij een aantal cruciale vragen: Wat vertelt de ruimte ons? Welke ingrediënten kunnen bijdragen aan een zinvolle en positieve invulling van de plek? Hoe kunnen wij een betekenisvol gebouw maken? Hoe creëren we meerwaarde?

Relevantie

We bakenen ruimte af en we onderzoeken waar het echt om gaat bij de opgave. Bij het ontwikkelen van een project ontwikkelen we tegelijk onszelf als bureau. Door dit proces van afbakenen en onderzoeken kunnen wij woon-, leef- en ontmoetingsplekken ontwerpen die relevant zijn voor opdrachtgever, gebruiker en omgeving.

   Alynia. Ruimte voor ontwikkeling.