‘No man is an island’, John Donne (1624)

Een architectenbureau is evenmin een eiland, maar een onderdeel van een gemeenschap en van de wereld. We hebben als mensen, maar ook als bedrijven een verantwoordelijkheid om een duurzame en leefbare samenleving met elkaar te maken. Alynia neemt deel aan de samenleving op meerdere wijzen, maar met evenveel plezier en voldoening.

Bond Nederlandse Architecten

Alynia Architecten is reeds ruim 35 jaar lid van de BNA, branchevereniging van architectenbureaus in Nederland, en sinds 2016 een BNA Erkend Bureau. Gerry Meagher, architect-directeur van Alynia, is al sinds 1992 lid van de BNA en was van 2004 tot 2010 bestuurslid van BNA Kring Friesland, waarvan twee jaar als voorzitter.

 

 

American Institute of Architects

De AIA is de brancheorganisatie voor architecten in de Verenigde Staten van Amerika, ook met Amerikaanse leden die werkzaam zijn over de hele wereld. Gerry Meagher, architect-directeur, is sinds 1988 lid van de AIA en sinds 1991 lid van kring Continental Europe. Tussen 2005 en 2010 was Gerry lid van het bestuur van AIA Continental Europe.

 

ARK Fryslan

ARK Fryslân is een platform voor discussie en debat op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in de breedte, en legt verbindingen tussen diverse groepen. Architect-directeur Gerry Meagher was van 2006 tot 2011 bestuurslid van ARK Fryslân en was verantwoordelijk voor o.a. de organisatie van de jaarlijks Dag van de Architectuur, in samenwerking met Keunstwurk en Provincie Fryslân.

 

Culturele Hoofdstad 2018

Alynia is sinds augustus 2017 lid van de Club van 2018, een breed netwerk van bedrijven die de doelstelling van de Culturele Hoofdstad 2018 organisatie van harte ondersteunen. Wij nemen deel aan activiteiten die de kracht van de eigen provincie etaleren.

 

 

 

 

 

Tall Ships Harlingen

Eerst gehouden in 2014, The Tall Ships Races is een vierjaarlijks evenement met een missie: de persoonlijke ontwikkeling en opleiding van jongeren door het bieden van unieke zeiltrainingen, ongeacht nationaliteit, cultuur, religie, geslacht of sociale achtergrond. Daarnaast promoot Tall Ships de bruisende stad Harlingen, thuis basis van Alynia, bedrijfssponsor van het evenement. Tall Ships Harlingen is tevens gelieerd met het evenement Culturele Hoofdstad 2018

 

 

 

Cleantech Fryslan

Cleantech Fryslân is een stichting die actief werkt aan de realisatie van schone technologie. Het doel van Cleantech Fryslân is het aanjagen en versnellen van innovaties en nieuwe business op het gebied van schone technologie en het uitrollen van bestaande schone technieken door nauwere samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio Fryslân en Noord-Nederland. Architect-directeur Gerry Meagher van Alynia is vanaf de oprichting in 2015 bestuurslid van de Stichting, Alynia Architecten is als bedrijf Silver Partner van Cleantech Fryslân, die in 2018 aan gaat sluiten bij Circulair Friesland.

Erkend Leerplaats

In de loop der jaren heeft menige student bouwkunde van de MBO- en HBO scholen van Friesland een stageplek bij Alynia kunnen invullen. Wij nemen onze rol als mentor van jong talent serieus en proberen alle stagiaires ervaring te laten doen met meerdere facetten van het vak. Zo ontwikkelen we zowel ons eigen bureau als de branche in het Noorden.

 

Ondersteuning maatschappelijke organisaties

Alynia ondersteunt van harte de volgende lokale en regionale organisaties met donaties van geld maar ook diensten:

  • Stichting Gehandicapten
  • Stichting Stop Pesten Nu
  • Visserijdagen Harlingen
  • Befrijdingsfestival Leeuwarden
  • Agrarische Dagen Franeker
  • Instandhouding Grote Kerk Harlingen
  • Oer ’t Dok 2017 Harlingen
Lidmaatschap organisaties

Alynia is tevens lid van de volgende organisaties:

– Lighthouse Club, afdeling Friesland
– Commerciële Club Noordwest Friesland
– Friese Bouwkring