Sintmapark Tolbert

Zorgorganisatie De Zijlen heeft besloten haar terrein in Tolbert, Sintmaheerdt, te herontwikkelen om ‘omgekeerde integratie’ te realiseren. Het resultaat is een nieuwe woonwijk waarbij ook zorgwoningen en voorzieningen er tussenin gebouwd zijn. Alynia heeft het ontwerpen (en in BIM uitwerken-) van de vrije sectorwoningen voor haar rekening genomen. Er zijn in deze eerste fase 49 woningen gerealiseerd met veel verschillende types, inclusief levensloopbestendige woningen. Uitgangspunt was wel dat de hele wijk met dezelfde baksteen gebouwd zou worden, zowel zorg- als koopwoningen. Daarmee krijgt de wijk een eigen identiteit binnen Tolbert en wordt de integratie visueel bevorderd.

Locatie
Tolbert
Opdrachtgever
Van Wijnen Projectontwikkeling Noord
Programma
49 grondgebonden woningen, diverse types