Petterhusterdyk Stiens

Ontworpen tijdens een selectie, het plan voorziet in de huisvesting van 18 bewoners met een psychogeriatrische aandoening, 6 mensen met een verstandelijke beperking, een 25e “crisis” plaats en wijkgerichte zorginfrastructuur. De openheid van het gebied en de aanwezige zichtlijnen zijn zeer waardevolle elementen. Het stedenbouwkundig plan voorziet in 2 duidelijk te herkennen hoofdvolumes die min of meer haaks op de omringende straten staan. Het ontwerp sluit aan bij de bestaande boerderij en de oude school met hun karakteristieke steile kappen. In de koppen zijn op de begane grond de woonkamers geplaatst vanwege het contact met de straat. Lange, geschakelde gangen vormen de verbindende structuur en bieden de mogelijkheid om onbezorgd te “dwalen”.

Locatie
Stiens
Opdrachtgever
WoonFriesland, Leeuwarden
Programma
woongebouw voor 25 mensen met psychogeriatrische- en verstandelijke beperking