De Lege Hearewei Stiens

De nieuwe buurt is opgezet als een groene buurt, die aansluiting zoekt bij een nieuwe groene as. Dit door middel van wigvormige groene woonstraten, typerend voor het plan. Bij het ontwerpen van de woningen is afstemming in materiaal- en kleurgebruik  en zijn kapvormen getracht. Binnen het geheel is variatie aangebracht tussen de verschillende woningtypes.  De huurwoningen zijn stroken van 4-onder-1-kap met een opvallend dakkapel en verbijzonderde eindwoningen. De levensloopbestedige woningen, ook 4-onder-1-kap, hebben een gevouwen dwarskap en een houten topgevel.  Tenslotte zijn de 2-onder-1-kap koopwoningen onderling verbonden met een houten balk die doorwerkt in de gevels.

Locatie
Stiens
Opdrachtgever
WoonFriesland, Leeuwarden
Programma
6 koopwoningen 2/1 kap
22 huurwoningen
16 koopwoningen levensloopbestendig